Připravujeme:

15.4. 2017 Cyklovýlet do Žabčic za vodníkem 

 

Seminář " Jak se správně učit" 2.3.2017

V podvečerní čas se sešli zájemc, kteří měli zájem o metody učení, aby pochopili své děti a pomohli jim se školou a komunikací.
Sešlo se nás hodně. Maminky i tatínkové. Než seminář začal, tak paní Kovářová pložila všem otázku, "Proč jste tady?" Přítomní začali povídat:
- zájem o jiný styl učení
- jak motivovt 13leté dítě k učivu
- jak učivo dostat do hlavy, aby to tam zůstalo
- pochopit, proč to učivo  po nich chtějí
- proč se to tak dělá, pochopit učení
- nesoustředí se v hodinách
- aby to dávalo smysl
- nový úhel pohledu
- jak komunikovat s kamarády a učiteli
- obává se konfliktů ze strany okolí - šikana
 
Na tyto otázky a mnoha dalších bylo rodičům zodpovězeno. Věřím, že mnoha lidem to přineslo objasnění a nový úhel pohledu. Za přátelé ZŠ a MŠ vám všem děkuji, že jste přišli. 
 
 

Maškarní ples 26.2.2017

Maškarní ples se povedl. Přišlo hodně dětí i rodičů. Přátelé zorganizovali Zdravý bar pro děti a rodiče. Bylo to zajímavé i chutné. Recepty na dobroty, které zde byly, budou dodány postupně. Tímto bych za spolek Přátelé ZŠ a MŠ chtěla moc poděkovat maminkám, které dobroty připravili. Moc děkujeme.

Foto: https://pratelezsvranovice.rajce.idnes.cz/rok_2017_26.2._Maskarni_ples/

 

Přednáška "Rozumět internetovým dětem" 24.1.2017

V úterý 24.1. 2017 za námi přijel pan Libor Všetula z organizace Selesiánského mediálního centra Brno www.medialnivychova.org . Obdrželi jsme hodně cenných informací, jak s dětmi komunikovat při dnešvním rychlém vývoji mobilních technologií. Obdrželi jsme prezentaci této přednášky, kterou vám nyní nabízíme k prostudování.  Rozumět internetovým dětem.pdf (1,1 MB) Všem, kteří na přednášku přišli bych chtěla poděkovat za návštěvu a také panu Všetulovi za jeho cenné příklady.

 https://pratelezsvranovice.rajce.idnes.cz/rok_2017_24.1._Rozumet_internetovym_detem/

 

Vánoční čtení 7.12.2016

V úterý 7.12.2016 proběhlo Vánoční čtení pro naše občany z domova pro seniory. Měli přání číst vánoční kapitoly z knihy Babička od Boženy Němcové. Číst přišly děvčata ze Základní školy Vranovice, které se rozdělily na dvě skupinky. Jedna skupina předčítala v klubovně a další skupina četla seniorům, kteří již nemohou chodit a nemohli přijít do klubovny. Je to pro nás velká pocta, že můžeme udělat radost starším lidem a odměnou jsou jejich úsměvy na tváři. Všem seniorů bylo popřáno k vánočním svátkům a předáno malé překvapení. Děti ze Základní školy Vranovice  udělaly krásná přání, vánoční kytičku a záložku do knihy. Milý dárek byl přijet s velkou radostí a velkým poděkováním všem dětem, které se podílely na výrobě. 

https://pratelezsvranovice.rajce.idnes.cz/rok_2016_7.12._Vanocni_cteni/