Přijďte mezi nás

22.11.2016 09:17

Milí dospěláci,

náš spolek "Přátel školy" by vás rád přizval do našich řad. Jak již víte, tak pro děti připravujeme různé akce a setkání. Každý nápad je u nás vítán. Kvalitní akce nelze pořádat bez finančních prostředků. Za každý sponzorský dar budeme vděční. 

email: pratelezsvranovice@seznam.cz