Partneři spolku

Děkujeme za podporu.

Společnost ENBRA, a.s.

Historie společnosti
Firma ENBRA byla založena roku 1991, nejdříve jako česko-rakouská společnost, nyní jako čistě česká společnost vlastněná manželi Boženou a Josefem Brabencovými. Od svých počátků až do dnešní doby se společnost profiluje získáváním zkušeností v různých oblastech hospodárného nakládání s teplem, vodou a energií. Postupným osvojováním dalších specializací a následným nárůstem profesionality až k nejvyšší odbornosti vytvořila firma kvalitní zázemí pro realizaci i těch nejnáročnějších zakázek.
Zpočátku se firma orientovala zejména na měření spotřeby studené a teplé vody v bytech a na výrobu zkušeben pro testování vodoměrů. Postupem času se okruh obchodních a zakázkových aktivit rozšířil do oblasti spotřeby vody v průmyslových aplikacích, měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, regulace a hydraulického vyvážení otopných soustav a objektů, dodávek bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel - tedy do oblastí, které komplexním řešením umožňují dosahovat významných úspor spotřeby paliv, energií a surovin a tím dosahovat vysoce ekonomických výsledků především v provozu soustav vytápění.
V rámci komplexnosti poskytovaných služeb provozujeme také celostátní síť opraven a autorizovaných metrologických středisek pro ověřování kalorimetrických počítadel a teploměrů, průtokoměrů a vodoměrů. V současné době disponujeme v evropském měřítku ojedinělou technologií, která nám umožňuje zkoušet průtokoměry až do dimenze DN400.
V současné době je ENBRA holdingové uspořádání obchodních firem s plošným zastoupením po celé ČR a sítí zahraničních poboček na Slovensku, v Polsku a Rusku. Většina z nich provozuje vlastní metrologická střediska. Společnost má cca 200 zaměstnanců. Máme zaveden a zdokumentován systém managementu řízení jakosti.
ENBRA je také zakládajícím členem Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV). Členství v této asociaci je garancí, že je rozúčtování prováděno dle platných předpisů; členové ARTAV musí používat technické prostředky vyhovující platným normám a musí mít činnost rozúčtování uvedenou v Obchodním rejstříku nebo Živnostenském listu jako činnost podnikání. Jsme členem Asociace odborných velkoobchodů. Členství v této asociaci je garancí, že dodávané zboží v rámci velkoobchodní sítě nebo prostřednictvím realizovaných zakázek splňuje v maximální míře nároky na jakost a je schváleno k prodeji v ČR. Standardem je vysoká profesionalita služeb spojených s prodejem a technickým zázemím.
www.enbra.cz
 

Společnost ZP 211, pobočka Brno 

https://www.zpmvcr.cz